Optimaliseer en innoveer de HRM functie met digitale technologie
Van HRM software tot en met big-data

Home » Diensten » Digitaliseren en automatiseren

Digitaliseren en automatiseren van HRM


Digitale HRM technologie is niet meer weg te denken binnen organisaties. De inzet van digitale technologie is een vast onderwerp wat integraal betrokken moet worden bij elk HRM optimalisatie en elk HRM verandertraject. Hoe gaat digitale technologie de organisatie helpen? Toch staan organisaties pas aan het begin van de digitaal technologische mogelijkheden als men kijkt naar het plaatje met ontwikkelingen in het digitale tijdperk.

Digitale transformatie is echter geen doel maar blijft een middel om een doel te bereiken. Digitale technologie moet ondersteunend blijven ten aanzien van het beoogde resultaat. Daarom is het belangrijk om digitale technologie als onderwerp op de agenda te zetten vanuit een visie en strategie en zo digitale technologie aan te laten aansluiten op de mensen en de organisatie.

HRM Onderwerpen

Wij zien twee benaderingswijze bij de invoeren van digitale technologie bij HRM. Het continue stapsgewijs veranderen met kleine aanpassingen door optimaliseren versus het periodiek veranderen via een omvangrijker HRM project of reorganisatie van de HRM functie.

Optimaliseren van het HRM systeem

Veel HRM systemen lenen zich voor een optimalisatie; gebruikmakend van de beschikbare HRM software. Eenvoudigweg omdat na de implementatie de functionele mogelijkheden nog niet in gebruik genomen zijn of omdat de HRM software niet optimaal is ingericht. Er is veel mogelijk met HRM software en je kan als organisatie veel zelf doen. Echter; bij veel organisaties staat het HRM systeem na de implementatie stationair en in een onderhoudsmodus in plaats van dat het zich continue ontwikkelt en aanpast aan de veranderende omgeving.

Oplossingen | diensten die direct kunnen worden ingezet volgens een bepaalde gestandaardiseerde methode of aanpak.

 • HRM systeem scan
 • e-HRM; de basis op orde
 • HRM Roadmap
 • HRM Digitale technologie strategie

Projectmatige HRM verandering

HRM advies en projectleiding gedurende het hele traject of juist gedurende een specifiek stadium van een digitaliserings- en automatiseringstraject.

Blijkt dat de HRM applicatie niet meer past bij de (innovatieve) ambities en komen er veel problemen voort uit de basis HRM software dan is het mogelijk tijd om de software te vervangen voor HRM software die beter past. Dan is het belangrijk om gestructureerd en methodisch te werk te gaan zodat de nieuwe HRM software wel past en gedurende jaren de HRM functie ondersteund. Daarom adviseren wij een projectmatige aanpak gedurende het traject waarbij een aantal stadia doorlopen worden:

Project diensten | diensten die op basis van een projectmatige aanpak worden uitgevoerd

 • Business case
 • HRM software selectie
 • HRM software implementatie
 • HRM Roadmap
 • Nieuwe digitale technologie: artificiële intelligence, big-data, virtual reality

Aanbesteding

Veel organisaties hebben hierbij te maken met Europese aanbesteding. Bij het doorlopen van een selectietraject voor nieuwe HRM software zoals hierboven geschetst moet dan ook rekening gehouden worden met de toepassing zijnde wet- en regelgeving en eigen inkoopbeleid. Wij adviseren je graag over hoe dan de trajectstadia doorlopen worden en wat dit voor je organisatie betekent.

Profiel van de iosyn professional

Iosyn. heeft verstand van uiteraard HRM maar ook van digitale technologie en andere organisatieonderwerpen. Een projectleider van iosyn. zorgt dat de wereld van digitale technologie en HRM samenkomen en ook wordt verbonden met (de rest van) de organisatie.

HRM Software kennis

We hebben kennis en ervaring van de volgen leveranciers: VISMA|RAET, ADP, AFAS, CENTRIC, HR2DAY, SYMPA, NMBRS, UNIT4, ORACLE, SAP, Workday, CornerstoneOD, Pointlogic en meer.

Diensten


HRM diensten gericht op digitale transformatie

Iosyn levert diverse professionele diensten gericht op de inzet van bestaande en nieuwe digitale technologie zodat de HRM organisatie weloverwogen digitaal transformeert.

 • Onderzoek en evaluatie
 • Advies
 • Procesbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Procesoptimalisatie
 • Ondersteuning bij de inzet van interim capaciteit en kennis

Lees verder

Sourcing en samenwerking

Voer processen uit op de slimste plek

 

Lees verder

Organisatieontwikkeling en talentmanagement

Investeer in ontwikkeling gericht op resultaat en kwaliteit.

 

Lees verder