(Out)sourcing en samenwerking
Voer processen uit op de slimste plek

Home » Diensten » (Out)sourcing en samenwerking

(Out)sourcing en samenwerking binnen de HRM functie


Digitale technologie maakt het mogelijk om hele processen, deelprocessen of specialistische activiteiten te beleggen op een plek/ locatie waar deze efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Maar ook de inzet van de benodigde digitale middelen zelf kunnen worden belegd op een optimale plek. Zo is het mogelijk om efficiënte en doeltreffende organisaties te ontwerpen en in te richten. Net als bij digitale technologie is (out)sourcing en samenwerking een (organisatorisch) middel om een bepaald doel te behalen en gaat daar onderzoek en besluitvorming aan vooraf. Het buiten de muren beleggen is nooit een doel op zichzelf. Er zijn echter tal van redenen voor een organisatie om na te denken of het slim is om (deel)processen zelf uit te voeren of via sourcing te herbeleggen. Dit is voor veel organisaties een continu proces. Echter; voor veel organisatie is zelf doen (zelf doen – tenzij) vaak nog het uitgangspunt. bij sourcing en samenwerking is het de meest slimme plek het uitgangpunt. Wat is slim is bepaald het leiderschap binnen de organisatie.

Als, na onderzoek naar belangen en waardering van criteria en besluitvorming door de directie, blijkt dat dit het beste kan buiten de traditionele (fysieke) muren van de organisatie dan spreekt men vaeen organisatorisch slimme beslissing die daarmee een bijdrage levert aan het organisatieresultaat. De uitkomst kan echter ook zijn dat zelf uitvoeren de meest slimme optie is. (Out)sourcing en samenwerking binnen HRM is een vorm van procesoptimalisatie.

Voor het zover is zal een onderzoekstraject doorlopen moeten worden dat uitwijst wat de beste plek is – en welke verandering hier mee gepaard gaat. Daarna is er nog sprake van een zorgvuldige selectie van een business partner en een transitie traject. Geen enkele organisatie doet er goed aan te gaan outsourcen omdat collega bedrijven in de markt of sector het ook doen of omdat het een trend is. outsourcing vraagt om zorgvuldige organisatorische afweging.

Iosyn. kan helpen met diensten bij (out)sourcing en samenwerkingsvraagstukken binnen HRM maar ook bij andere processen. Sourcing is een generiek vraagstuk.

Sourcing en samenwerking onderwerpen

Wij zien een aantal stadia bij de invoeren van samenwerking en sourcing. Het voorbereidingsstadium, het selectie- & transitiestadium en het uitvoeringsstadium.

Voorbereidingsstadium

Sourcing; en daarmee outsourcing is een interne aangelegenheid. Er zijn diverse interne voorbereidingen te doen in het licht van het gezegde: ‘weet wat je uitbesteed’. Terwijl de daadwerkelijke besluitvorming over de outsourcing mogelijk nog jaren verder ligt. Een organisatie die zich voorbereid op (out)sourcing investeert in de kwaliteit en flexibiliteit van de organisatie.

Voorbereiding | oplossingen en diensten gericht op het intern in control zijn.

 • Procesbeschrijving/ procesoptimalisatie. Hoe zien de processen er uit na uitbesteding. Wat besteden we uit en wat doen we zelf. De knip in het proces bepalen.
 • Optimaliseren van het HRM systeem door digitaliseren en automatisering
 • Veranderkracht en regiekracht onderzoek
 • Marktconsultatie. Marktonderzoek potentiele business partner
 • Sourcing- en samenwerkingsroadmap
 • Activiteiten- en middelenoverzicht. De knip in de daadwerkelijk activiteiten en middelen. Wat blijft intern en wat wordt op een andere plek belegd.
 • Financiële analyse op basis van total cost of ownership en return on investment
 • Memo BPO (business process outsourcing) personeels- en salarisadministratie (input voor het Prince2 proces: starting up a project)
 • Business case BPO 

Selectie- & transitiestadium

In dit stadium is er sprake van een grote (unieke) HRM verandering met veel impact. Dit stadium wordt daarom projectmatig uitgevoerd.

Selectie & transitie | oplossingen en diensten gericht op de daadwerkelijke selectie & transitie.

 • Onderzoek en advies; make, buy, ally onderzoek en advies; zelf uitvoeren – uitbesteden – samenwerken. Welke optie past de organisatie het best? Wat is de beste plek voor uitvoering van de processen?
 • Shared service center vorming
 • Selectie outsourcing business partner. Doorlopen van leveranciersselectie traject
 • Transitie (project)management. Het invoeren van outsourcing en het overdragen van de exploitatie van de processen. Van binnen naar buiten.
 • Verandermanagement
 • Specifiek
  • Juridisch; overeenkomsten en contracten onderzoek en advies
  • Impact op het personeel. De arbeidsovereenkomst en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken
  • Outsourcing en de rol van de OR (ondernemingsraad)

Uitvoeringsstadium

Na de transitie van de processen en decharge van het project is het belangrijk dat de eigen organisatie actief regie voert over de uitbestede processen via de liaison functie. Alleen de uitvoering is uitbesteed.

Uitvoering | oplossingen en diensten gericht op optimale exploitatie van de processen – en het voorkomen van de outsource dip.

 • Onderzoek en evaluatie van de (nieuwe) outsourcingsituatie
 • Gebruikers/ stakeholderstevredenheidsonderzoek
 • Outsourcing procesoptimalisatie

Diensten


HRM diensten gericht op optimale sourcing en samenwerking met businesspartners

Iosyn levert diverse professionele diensten gericht op de optimale (externe) inzet van beschikbare resources zoals bedrijfsmiddelen en menselijke capaciteit/ talent zodat de interne HRM organisatie efficiënt en doeltreffend processen kan uitvoeren en HR diensten kan leveren.

 • Onderzoek en evaluatie
 • Advies
 • Procesbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Procesoptimalisatie
 • Ondersteuning bij de inzet van interim capaciteit en kennis

Lees verder

Digitaliseren en automatiseren

Optimaliseer de HRM functie met digitale technologie.

Lees verder

Organisatieontwikkeling en talentmanagement

Investeer in organisatieontwikkeling gericht op het toekomstige gewenste resultaat en prestaties.

Lees verder