Home » Case » HRM softwareselectie en implementatie & onderzoek salaris outsourcing bij een publieke omroeporganisatie

HRM softwareselectie en implementatie & onderzoek salaris outsourcing bij een publieke omroeporganisatie

De case gaat in op het optimaliseren van de HRM en salarisomgeving van Bindinc., een dienstenorganisatie voor publieke omroepen. Een Shared Service Center. De ambitie is een HRM en salarissysteem dat aansluit op de nieuwe missie en strategie en ook is afgestemd op de wensen van de HR afdeling. De omgeving, de interne klant (de publieke omroep) en de eindklant (leden en consumenten) veranderen in een heel hoog tempo. De organisatie moet transformeren. Er is voor een projectmatige aanpak gekozen waarbij elke fase wordt afgerond met bevindingen, besluitvorming en een concretisering van de volgende stap.

Aanleiding Bindinc.

De aanleiding voor het traject is enerzijds een nieuwe organisatiestrategie en anderzijds een personeels- en salarisadministratie met beperkingen. De organisatie moet inspelen op een snel veranderende vraag vanuit de omgeving en een doelgroep die steeds minder traditionele en fysieke media gebruikt. Met als gevolg een afnemend aantal abonnementen op televisiegidsen en een snel toenemende ‘digitale’ vraag. De organisatie wil digitaal transformeren van een drukkerij van omroepbladen/ gidsen naar een marketing, media en digitale technologie bedrijf die de publieke televisieomroepen breed faciliteert in het bereiken, boeien en binden van leden en doelgroepen. Deze ontwikkeling vraagt om HRM software die werving & selectie, opleiden & leren en medewerker ontwikkeling ondersteund. Daarnaast wordt de huidige interne en centraal belegde salarisadministratie en software als bewerkelijk en kostbaar ervaren. Tevens is er een ongewenste afhankelijkheid wat betreft salarisinformatie en is de HR managementinformatie ontoereikend.

De aanpak

In samenwerking met HR manager is een project doorlopen waarbij per stap duidelijk wordt wat de beste keuze is en wat de volgende stap wordt. Hoewel nieuwe HRM software en uitbesteden van de salarisadministratie tot de mogelijkheden behoorde was dit geen uitgangspunt. Het optimaliseren van het huidige systeem en software was ook een reëel scenario. Daarom is tijdens het project veel aandacht uitgegaan naar veranderingen vanuit de omgeving, de belangen van stakeholders uit de organisatie, de medewerkers van de HR afdeling en de HR strategie. De voortgang is steeds teruggekoppeld naar de directie.

Op basis van een projectmatige aanpak met Prince2 onderdelen zijn er diverse stappen gezet in een traject wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een HRM software selectie en een implementatie.

Traject stadia:

  • Fit-gap analyse
  • Contractonderzoek
  • Business case
  • BPO payroll  (business process outsourcing) ofwel outsourcing haalbaarheidsanalyse
  • Selectie traject
  • Advies optimalisatie HRM systeem
  • Implementatie project HRM software

De opdrachtgever is een dienstverlenende organisatie voor publieke omroepen. Gericht op facilitair, programmabladen en media. In dit geval ook HRM ICT dienst want na de implementatie is deze voorbeeldcase ook aanleiding geweest voor diverse publieke omroepen om met dezelfde HRM software te gaan werken.

Het onderzoek en advies

Wil je meer weten over deze case; de aanleiding, de aanpak, het onderzoek, het project en het resultaat/ effect neem dan contact op of laat je gegevens achter. Dan sturen we je in overleg de volledige case beschrijving of maken wij desgewenst een afspraak voor een gesprek.

Het traject is positief beoordeeld en de organisatie is na vele jaren gebruik nog steeds tevreden met de destijds gemaakte keuzes.

Opmerkelijk | HRM software kies je niet alleen op basis van de huidige behoeften. Bij de keuze kijk je juist naar HRM ambities voor de komende 3 -5 jaar. De nieuwe software moet worden ingezet om de toekomstige HRM situatie te realiseren zodat de HR functie klaar is om de organisatiedoelen van de toekomst te behalen. En niet alleen de huidige problemen oplossen. Het is daarom belangrijk om vanaf de start de verbinding te maken met de HR strategie en de visie en missie van de organisatie en deze ambities helder en concreet te krijgen.

DEEL DIT ARTIKEL