Home » Blog » Is outsourcing uitbesteding?

Is outsourcing uitbesteding?

Onlangs nam ik deel aan een gesprek waarin het standpunt was ingenomen dat outsourcing hetzelfde is als uitbesteden en dat daarom net zo goed het Nederlandse begrip uitbesteden gebruikt kan worden. Er is toch geen verschil.Met deze stelling ben ik aan de slag gegaan met de gedachte dat stellingnames en definitievorming van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van oriëntaties en de ontwikkeling van HRM kan beïnvloeden.

Hoewel de begrippen in het algemeen taalgebruik kunnen doorgaan als synoniemen zijn er bij nader onderzoek wel een aantal verschillen. Die verschillen kunnen nuttig zijn bij het nadenken over procesoptimalisatie. “Outsourcing laat je denken in vele smaken terwijl uitbesteding in de basis twee smaken kent. Zelf doen of uitbesteden.

Synoniem maar met verschillende betekenissen

Onze visie is dat outsourcing niet exact hetzelfde is als uitbesteden maar dat ze wel als synoniemen gebruikt kunnen worden wanneer werk door een ander bedrijf wordt uitgevoerd. Echter; als de interne procesoptimalisatievraag complexer is, meer strategisch en er is sprake van meerdere scenario’s dan geven wij de voorkeur aan outsourcing.

Outsourcing als organisatievraagstuk.

Outsourcing is een breder organisatorisch vraagstuk met als doel procesoptimalisatie waarbij de centrale vraag steeds is: “waar kunnen resources, ofwel de mensen en de middelen, om de processen uit te voeren het beste belegd worden”? De vraag: “wat is de meest efficiënte en effectieve plek”, is een complexere vraag die afhangt van de visie, missie en strategie van de organisatie en van de omstandigheden.

NB Mogelijk is sourcing zelfs een beter begrip dan outsourcing omdat het niet altijd gaat over ‘out’sourcing. Outsourcing is de organisatorische situatie is waarbij de vragende organisatie een overeenkomst aangaat met een andere (specialistische) leverende organisatie om het proces (activiteiten en taken) uit te voeren en middelen ter beschikking te stellen tegen een bepaalde betaling of interne af- of verrekening.

Uitbesteden is meer de commerciële activiteit en het een fysieke traject wat een organisatie doorloopt nadat de outsourcingskeuze is gemaakt om het proces te beleggen bij een externe marktpartij. Je gaat een contract aan met een geschikte marktpartij en besteedt het werk, de dienst of de levering uit. Als een organisatie verplicht is om dit te doen volgens een specifieke procedure dan is er sprake van aanbesteding.

Outsourcing is procesoptimalisatie

Outsourcing laat je verder denken over procesoptimalisatie dan alleen de smaken binnen of buiten. Outsourcing of sourcing is in deze definitie meeromvattend en meer strategisch dan uitbesteding. Het beleggen van processen bij een intern shared service center, een centraal dienstencentrum of een samenwerkingsalliantie. Zelfs het beleggen van de uitvoering van (administratief) werk bij eigen medewerkers via employee self service en manager self service apps zou in deze definitie outsourcing kunnen zijn maar is geen uitbesteding.

Opmerkelijk | Het begrip outsourcing krijgt pas betekenis als het begrip uitbesteding te kort schiet. Het werken met het begrip (out)sourcing zet een organisatie verder aan het denken over wat de beste plek is om processen uit te voeren dan uitbesteding.

DEEL DIT ARTIKEL