Organiseren in verbinding met de mens en omgeving
HRM technologie | (Out)sourcing | Organisatieontwikkeling

Home » Over iosyn

Ambitie


Iosyn is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in HRM technologie.

Onze ambitie is organisaties helpen bij het realiseren van hun veranderambities vanuit de HRM functie met technologiekennis en capaciteit.

 • Digitale HRM technologie zoals: HRM software, artificiële intelligentie (AI) en big data.
 • Organisatorische HRM concepten gericht op samenwerken en sourcing zoals shared service centre vorming, business process outsourcing en samenwerking door alliantie.
 • Ontwikkelingsconcepten gericht op organisatie- en medewerkerontwikkeling zoals: talentmanagement en waardentransitie.

* De naam iosyn – staat voor het synchroniseren van mens (intelligentie) en organisatie met als ultieme doel de volhoudbaarheid van het bestaan door waardevolle samenwerking van mensen in hun organisaties afgestemd op de veranderende omgeving.

Technologie

Technologie wordt vaak geassocieerd met het produceren van nieuwe, vernuftige, innovatieve (digitale) dingen. Veel mensen stellen technologie in hun gedachte gelijk aan high-tech, computers, knipperende lampjes en dergelijke. Iosyn ziet technologie als het op een systematische manier toepassen van bewezen en nieuwe wetenschappelijke concepten of andere georganiseerde kennis en theorie over mens en organisatie ten behoeve van praktische doeleinden zoals het optimaal laten presteren van samenwerkende mensen in organisaties (Human Resource Management). Technologie kan digitaal zijn maar ook een samenwerkingsconcept, een principe of een methode.

Ontwikkelingen in omgeving

Organisaties hebben te maken met tal van ontwikkelingen in hun omgeving die vertaald moeten worden naar de organisatie. Het is duidelijk zichtbaar dat de rol van de mens in de organisatie als doelgericht samenwerking zich ontwikkeld van resource naar uniek en waardevol talent met een geheel andere positie als de werknemer van weleer. Daarnaast zijn de ‘fysieke’ muren steeds meer aan het verdwijnen. Door digitale technologie en de andere vormen van organisationele samenwerking is het vaak mogelijk voor medewerkers in een virtuele organisatie (mee) te werken aan het beoogde doel. Voor de organisatie is het daarmee ook mogelijk om werk en processen te beleggen op een plek waar deze het meest efficiënt en doeltreffend wordt uitgevoerd. Wat het beoogde doel behelst is echter ook weer aan veranderingen onderhevig. Verandering is de contante. Door schaarste, nieuwe inzichten en herijking van ‘wat belangrijk is’; voor de mens en samenleving. Organisaties moeten daar op inspelen. De organisatiefunctie (HRM) die zich richt op de medewerkers en het effectief en efficiënt organiseren is van grote waarde.

Kortom; de wereld verandert. De omgeving van de organisatie verandert en de organisatie verandert mee.

Visie

In dit nieuwe organisatiespeelveld is het belangrijker dan ooit om voor, samen en met de stakeholders te blijven veranderen in de gewenste richting. Veranderen door te vernieuwen, te optimaliseren en te transformeren.

De mensen in hun rol van medewerker van een organisatie maar ook in de rol van klant van een organisatie spelen daarbij een cruciale rol in. Alleen mensen kunnen het verschil maken. Organisaties doen er dan goed aan om de mens in relatie tot de organisatie te ontwikkelen en te faciliteren gericht op continuïteit en volhoudbaarheid. Een optimale invulling van de HRM functie is nu al heel belangrijk maar zal nog belangrijker worden. Binnen HRM zullen er nieuwe technologie thema’s worden toegevoegd waar de organisatie aandacht aan zal moeten en willen besteden.

HRM is weliswaar geen primair proces maar wel dè enabler voor een succesvolle uitvoering van de primaire processen waarmee (toekomstige) organisatiedoelstellingen worden behaald en dè factor die zorgt voor continuïteit en vernieuwing. Een factor waar alle aandacht naar mag uitgaan.

Organisaties die zich ontwikkelingen en vooral ontwikkelen op gebied van HRM zullen de verwachtingen vanuit hun omgeving het beste weten te vertalen naar de eigen organisatie en zich weten aan te passen (in al zijn facetten). Zij zullen in belang toenemen omdat dat ze van waarde blijven voor hun stakeholders.

Missie

Het geven van HRM advies en het leveren van waardevolle HRM diensten om de beoogde veranderresultaten van de organisatie vanuit HRM vorm en inhoud te geven.

Iosyn helpt de HRM functie verder te ontwikkelen op gebied van actuele en relevante HRM thema’s. Op dit moment zijn dat:

 1. Digitalisering en automatisering
 2. (Out)sourcing en samenwerking
 3. Organisatie- en medewerkerontwikkeling
Strategie

Bij het verwezenlijken van de missie zal Iosyn diensten verlenen op basis van het principe dat een organisatie continue moet synchroniseren met de mens en zijn omgeving. Dit is de context van elke verandering. Iosyn gebruikt daarbij wetenschappelijke theorie, best practises en werkzame modellen. Iosyn geeft geen standaard advies maar gebruikt wel bruikbare standaarden en bewezen werkwijzen. Elke verandering vraagt om (een vorm van) maatwerk want elke organisatie en omgevingssituatie is uniek.

Diensten

Ons streven is om diensten te ontwikkelen die aansluiten op de specifieke vraag van een organisatie. Diensten die opzichzelfstaand ingezet kunnen worden maar ook achtereenvolgens en gecombineerd een logische geheel vormen. We richten ons met deze diensten op de actuele en relevante HRM thema’s zoals: digitale transformatie, uitvoering van processen op de slimste plek en de ontwikkeling van de relatie mens-organisatie

Diensten

 • Onderzoek en evaluatie
 • Advies
 • Procesbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Verandermanagement
 • Procesoptimalisatie
 • Ondersteuning bij de inzet van interim capaciteit en kennis