Privacyverklaring

Versie van 1 juni 2020.

Samenvatting verklaring

Voor het digitaal toesturen van documentatie en informatie via de website verzamelt Iosyn uw naam en e-mailadres. Wij garanderen u dat deze data niet met derden zal worden gedeeld. U heeft het recht om uw data die bij ons wordt geregistreerd in te zien en te wijzigen. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek, bij de directie van Iosyn, in te dienen.

Nadere toelichting verklaring

U bezoekt onze website www.iosyn.nl voor informatie. Bij interesse meldt u zich aan voor een nieuwbrief, neemt telefonisch contact op of u vult het contactformulier in en verzend de ingevulde gegevens via de website. Daarbij laat u online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen dicht bij wat wij -onder meer- willen uitstralen met de website (overzichtelijk, rijk, open, helder, verbindend).

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als u een kennismakingsgesprek aanvraagt via de knop naar het contactformulier, gebruiken wij uw e-mailadres of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘iosyn., worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op onze website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde zaken. Alle informatie die u per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Uw gegevens worden tevens verwerkt om informatie te versturen of u anderszins te informeren over de bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehostbedrijf, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer.

Cookies – laat ze voor u werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van u internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen (in zijn algemeenheid) op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van onze en uw gegevens serieus. Uw gegevens worden gecodeerd online opgeslagen (‘in the cloud’) bij Apple i-Cloud en Microsoft Office365 OneDrive, mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd zoals complexe wachtwoorden en twee-traps-authenticatie, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer nodig bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Het dossier van de klanten worden 15 jaren bewaard.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor u in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

Iosyn

Hoorn NH

 

KvK 73283886

www.iosyn.nl

kantoor@iosyn.nl

 

Harald Oostmeijer