Home » Case » Strategische sourcing processen van een gemeenteorganisatie

Strategische sourcing processen van een gemeenteorganisatie

De case gaat in op het beleggen van het (primaire) organisatieproces belasting en invordering van Gemeente Velsen op de meest efficiënte en effectieve positie op de lange termijn waarbij rekening is gehouden met de specifieke situatie en de korte termijn doelstellingen. Is dit (deels) binnen of buiten de gemeenteorganisatie? Dit wordt ook wel het vraagstuk ‘make-buy-ally’ genoemd.

Aanleiding gemeente Velsen

De afdeling belasting en invordering van een gemeente is al langere tijd onderhevig aan diverse problematiek. Enkele voorbeelden zijn: de productiviteit wijkt af van vergelijkbare gemeenten, de bezetting staat onder druk waardoor er wordt gewerkt met veel extern ingehuurd specialistisch personeel, de kosten zijn relatief hoog, de ICT situatie is problematisch en er zijn enkele cultuurkwesties.

Wat is strategisch gezien de meest efficiënte en effectief plek om dit proces uit te voeren? Lost dit ook de huidige problematiek op de afdeling op? En; hoe worden de organisatie- en afdelingsdoelstellingen de komende jaren het beste behaald?

Scenario’s

Om dit vraagstuk te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd en advies gegeven met betrekking tot binnen het onderzoek ontwikkelde relevante scenario’s, zoals:

  • zelf uitvoeren van de processen in geoptimaliseerde vorm
  • het uitbesteden van (deel)processen
  • samenwerken met gemeenten via een bestaande gemeenschappelijke regeling
  • het vormen van een alliantie (nieuwe gemeenschappelijke regeling) omwille van een gelijk gemeentelijk belang met naburige gemeente(n)

Met als doel het oplossen van diverse problematiek op de afdeling belasting en invordering en het behalen van specifieke organisatiedoelen voor de gemeente op de korte en lange termijn.

Het onderzoek en advies

Wil je meer weten over deze case; de aanleiding, de aanpak, het onderzoek en het resultaat/ effect neem dan contact op of laat je gegevens achter. Dan sturen we je in overleg een volledige case beschrijving of maken wij desgewenst een afspraak voor een gesprek.

Opmerkelijk | Naast het financiële aspect spelen er nog diverse andere factoren mee waaronder de veranderkracht en regiekracht van de eigen organisatie. Maar ook het belang van de inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Zij zijn de klant van de gemeente en de afnemer van de belasting en invorderingsdiensten.

DEEL DIT ARTIKEL