Organiseren in verbinding met de mens en omgeving


Iosyn ziet organisaties als een doelgerichte samenwerking van mensen. Bij het organiseren is het belangrijk om in verbinding te staan met de mens en de omgeving. De mens in zijn rol als medewerker of klant. En de omgeving als organisatiecontext die continue wijzigt en waarbinnen de organisatie van waarde wil blijven voor medewerkers, klanten en andere belanghebbenden.

Bij de uitvoering van de diensten zal Iosyn dan ook altijd rekening houden met de actuele situatie en het beoogde veranderresultaat. Waar nodig hanteren we een integrale aanpak gebruikmakend van methodes; zoals bijvoorbeeld Prince2 (onderdelen), het integraal collectief handelingsmodel of het Veranderkrachtmodel. In situaties waar het duidelijk is wat de beoogde doelstellingen zijn werken we op basis van gestandaardiseerde implementatie of transitie processen.

Iosyn richt zich vanuit deze visie op expert-dienstverlening en procesbegeleiding op gebied van een drietal actuele HRM thema’s die van essentieel belang zijn voor organisaties om blijvend aan te werken de komende jaren.

Digitaliseren en automatiseren

Optimaliseer de HRM functie met digitale technologie. 

(Out)sourcing en samenwerking

Voer HRM processen uit op de slimste plek. Binnen of buiten de organisatie

Organisatieontwikkeling en talentmanagement

Investeer in organisatieontwikkeling gericht op het toekomstige gewenste resultaat. 

HRM diensten


Organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling en spelen in op veranderingen uit de omgeving. Van de HRM functie wordt een belangrijke bijdrage verwacht bij het (mede) realiseren van de organisatiedoelen. Iosyn helpt organisaties de HRM veranderdoelen te realiseren.

Plan van aanpak

Of er nu sprake is van digitale transformatie van HRM of het introduceren van een HRM concept als outsourcing of een methode bij het ontwikkelen van de organisatie en medewerkers, Iosyn werkt op basis van een plan van aanpak. We maken waar mogelijk gebruik van relevante wetenschappelijke theorieën of modellen. We gaan niet zomaar aan de slag zonder nagedacht en gesproken te hebben over de doelstelling en een (gezamenlijke) aanpak gericht op de beoogde veranderresultaten.

Voorbeelden

 • Een HRM systeem optimalisatie of de selectie-implementatie van nieuwe HRM software pakken we projectmatig aan. Gebruikmakend van Prince2 principes waar nuttig.
 • Bij een business case en scenario-vergelijking ten behoeve van het outsourcen van een proces maken we gebruik van verhelderende modellen voor: knelpunten analyse, organisatiedrijfveren, financiële vergelijking en beschikbare veranderkracht en regiekracht.

Lees verder

Diensten:

 • Uitvoeren van onderzoek en evaluatie
 • Geven van advies
 • Invoering of doorvoeren van een verandering
 • Projectleiding bij implementatie en/of transitie van processen
 • Optimaliseren van processen
 • Interim capaciteit en kennis

Aanpak Iosyn:

 • Persoonlijk
 • Integraal
 • Resultaatgericht
 • Onafhankelijk
 • Ontwikkelingsgericht
 • Praktisch
Outsourcen is een interne aangelegenheid!

Outsourcen is een interne aangelegenheid!

 Een outsourcingstraject start bij voorkeur intern ver voordat het moment is aangebroken dat een andere partij daadwerkelijke de uitvoering overneemt. Het is een logische vervolgstap in een lopend veranderingstraject. Regelmatig nog wordt...

Is outsourcing uitbesteding?

Is outsourcing uitbesteding?

 Onlangs nam ik deel aan een gesprek waarin het standpunt was ingenomen dat outsourcing hetzelfde is als uitbesteden en dat daarom net zo goed het Nederlandse begrip uitbesteden gebruikt kan worden. Er is toch geen verschil.Met deze stelling ben...